Annons

EU-länderna ökar samarbetet mot terrorism

29 mars 2016
EU-ländernas inrikes- och säkerhetsministrar blixtinkallades på torsdagen till ett möte med anledning av terroristdåden i Bryssel. De enades om att skynda på arbetet med en rad befintliga åtgärder för att bekämpa terrorism. Samtidigt vill de att samarbetet mellan ländernas underrättelsetjänster bli bättre, bland annat genom att inrätta en sambandsgrupp bestående av nationella experter på terrorismbekämpning inom Europol. ■Läs mer