EU-länderna vill ha längre betänketid om taxonomin

17 september 2021
Uppdaterad: 17 september 2021

Betänketiden för de omdebatterade kriterierna för hållbarhet förlängs med två månader, enligt ATL. EU:s medlemsländer är inte klara med diskussionerna om de kan acceptera kriterierna för vilka verksamheter som ska betraktas som hållbara investeringar i förhållande till klimatförändringarna. Rådet kommer att be om förlängd betänketid med två månader.