EU lanserar planetprogram

12 december 2017

EU-kommissionen sjösatte på tisdagen en tiopunkts handlingsplan i kampen mot klimatförändringarna. I planen ingår bland annat förslag på investeringar i Afrika och finansiering för ”smarta byggnader”. Enligt kommissionen måste EU investera motsvarande ytterligare 1 780 miljarder kronor årligen under de kommande årtiondena för att klara det globala målet om högst två graders uppvärmning.