EU lättar på statsstödsregler

20 mars 2020
Uppdaterad: 20 mars 2020

För första gången sedan finanskrisen 2008 lättade EU-kommissionen under fredagen på regelverket för statliga stöd till företag. Det handlar om att, fram till årsskiftet, kunna säkerställa tillräcklig likviditet för alla typer av företag, så att näringsverksamheten kan fortsätta både under och efter coronakrisen. Kommissionen anger fem nya stödtyper som blir tillåtna.