EU lovar besked om hormonstörande

4 februari 2016
Före sommaren lovar EU-kommissionen att ge besked om kriterierna för hormonstörande ämnen – drygt 2,5 år för sent.Läs mer