EU-ministern informeras

1 juni 2016
Sedan EU- och handelsministern Ann Linde (S) tillsattes i förra veckan har hon fokuserat på TTIP och andra handelsfrågor. Först i dag ska hon informeras av regeringskansliets experter om aktuella EU-frågor. – Jag har inte haft tid för [EU-frågor]. Det har varit väldigt mycket handel de första dagarna, säger ministern till Europaportalen. ■