EU-ministrar bekräftar budgetslapphet i Portugal och Spanien

12 juli 2016
EU-ländernas finansministrar antog på tisdagen EU-kommissionens utlåtande om att Portugal och Spanien inte gjort tillräckligt för att få ned sina budgetunderskott. Kommissionen har nu 20 dagar på sig att ta fram rekommendationer på lämpliga straff. Om inte Lissabon eller Madrid inkommer med en motiverad begäran inom tio dagar ska böter motsvarande 0,2 procent av BNP utdömas, enligt finansministrarna. ■