EU-ministrar vill se en ny industristrategi

29 november 2018
Uppdaterad: 24 december 2018

Vid torsdagens möte antog EU:s ministerråd förslag om en kommande EU-strategi för industripolitiken. Bland annat uppmanar man EU-kommissionen att ta fram en långsiktig strategi och handlingsplan som kan främja europeisk industri. Enligt förslaget ska strategin utformas så att målen för en hållbar utveckling, som slås fast i Parisavtalet, efterlevs.