EU-möte om sysselsättning och socialpolitik

8 juni 2020
Uppdaterad: 8 juni 2020

På tisdag genomför EU-ländernas sysselsättningsministrar ett videomöte med fokus på hur den nationella sysselsättnings- och socialpolitiken kan göras robustare och mer motståndskraftig. Diskussionen kommer, enligt ministerrådets hemsida främst att röra frågor om flexibla arbetsformer, kompetensutveckling/omskolning och jämställdhet. Se även aktuella temasidan; Sysselsättning och arbetslöshet i EU, grafik, kartor och tabeller.