EU-myndigheter: Slopa coronatest vid flyget – använd pengarna bättre

4 december 2020

Covid-19-smittan sprids inte just mera på flyg än någon annanstans. Två EU-organ rekommenderar friare rörlighet. Att flyga är ingen överdrivet mycket större risk just nu när virusläget är relativt likartat överallt. Det säger två EU-organ, smittskyddsmyndigheten ECDC i Stockholm och flygsäkerhetsmyndigheten Easa i Köln, enligt HBL