EU når handelsöverenskommelse med sydamerikanska länder

1 juli 2019
Uppdaterad: 1 juli 2019

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström meddelade i förra veckan att unionen nått en överenskommelse med de så kallade Mercosurländerna – Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay – om ett nytt stort frihandelsavtal. Förhandlingarna inleddes för 20 år sedan. Sett till antalet invånarna i det nya frihandelsområdet är det världens största.