EU och Mexiko sluter handelsavtal

29 april 2020

Efter fyra år av förhandlingar nådde företrädare för EU och Mexiko på tisdagen en uppgörelsen om ett frihandelsavtal som bland annat tar bort i princip alla tullar på varor. Överenskommelsen ska nu översättas och granskas innan den skickas för formellt godkännande i EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet.