EU och Mexiko sluter nytt handelsavtal

23 april 2018

EU och Mexiko enades i helgen preliminärt om en uppdatering av ett existerande handelsavtal mellan sig. Bland annat kommer nästa alla varutullar, även inom jordbrukssektorn, att försvinna. En rad tekniska delar av avtalet måste fortfarande förhandlas klart. När det är gjort måste det översättas och gås igenom av jurister för att sedan godkännas av medlemsländerna och EU-parlamentet.