EU och USA pressar Iran om inspektioner

28 september 2021

EU och USA uppmanar Iran att ge FN:s atomenergiorgan IAEA tillgång till en anläggning med koppling till landets kärnenergiprogram. Iran hävdar att anläggningen inte ingår i det avtal som slutits, uppger TT/Sydsvenskan.