EU ökar trycket på Ungern

4 oktober 2017

I juli vidtog EU-kommissionen den första rättsliga åtgärden mot en kontroversiell ungersk lag som tvingar icke-statliga organisationer att redovisa utländsk finansiering. Enligt kommissionen strider lagen bland annat mot den personliga integriteten, fri rörlighet för kapital och föreningsfriheten. I dag onsdag meddelade kommissionen att den inte är nöjd med den ungerska nationalkonservativa regeringens svar och ger den en månad på sig att komma med ytterligare förklaringar eller ändra i lagen. Om så inte sker riskerar landet att dras inför EU-domstolen.