EU-oro för val i Makedonien

23 februari 2016
EU och USA manar myndigheterna i Makedonien att senarelägga nyvalet från april till juni bland annat på grund av hot mot väljare i det politiskt splittrade landet.Läs mer