EU-parlamentariker: Överväg cannabis som läkemedel

14 februari 2019
Uppdaterad: 14 februari 2019

I en resolution på onsdagen uppmanade EU-parlamentet kommissionen och medlemsländerna att grundligt granska om cannabis kan vara ett potentiellt läkemedel. De vill även att läkare ska kunna skriva ut cannabis. Resolutionen är icke-bindande och EU har få befogenheter när det gäller sjukvård och drogpolitik i medlemsländerna.