EU-parlamentariker uppmanar till mer samarbete mot barnporr

14 december 2017

EU-parlamentet röstade på torsdagen för en rapport som Anna Maria Corazza Bildt (M) ansvarat för som uppmanar medlemsländerna att öka insatserna för att bekämpa sexuella övergrepp och utnyttjande av barn.

– EU-länderna måste göra mer, agera bättre och snabbare för att garantera nolltolerans mot sexuella övergrepp på barn online och offline. Fokus bör ligga på att ta bort illegalt innehåll och, när detta inte är möjligt, blockera innehåll genom snabbare förfaranden och skyddsmekanismer, sade Corazza Bildt i ett uttalande.