EU-parlamentariker vill inte straffa Spanien och Portugal för budgetbrott

9 november 2016

I juli bedömde EU-kommissionen att Spanien och Portugal inte gjort tillräckligt för komma till rätta med sina underskott. Men EU-parlamentariker i två parlamentsutskott sade på tisdagen att de inte vill att länderna ska straffas genom att deras EU-stöd dras in. ■