EU-parlamentet kräver skydd för Snowden

30 oktober 2015
EU-parlamentet uppmanar medlemsländerna att ge visselblåsaren Edward Snowden skydd och att alla anklagelser mot honom ska läggas ned.Läs mer