EU-parlamentet kritiserar åter gränskontroller

4 april 2019

EU-parlamentet slog på torsdagen fast sin position i frågan om nya regler för tillfälliga gränskontroller i Schengenländerna som bland annat Sverige har sedan 2015. Parlamentet vill korta ned maxtiden för sådana kontroller från dagens sex till två månader och den totala tiden som ett land få ha tillfälliga kontroller från två till ett år. EU-parlamentet och medlemsländerna har tidigare försökt nå en överenskommelse men misslyckats. Nu blir det upp till nästa EU-parlament att avgöra hur frågan ska tas vidare.