EU-parlamentet: Låt könsrelaterat våld bli ett nytt brott i EU

16 september 2021

I en omfattande resolution om olika former av könsrelaterat våld och missgrepp som riktats mot kvinnor men även HBTQ-personer rekommenderade Europaparlamentet på torsdagen EU-kommissionen att föreslå ett tillägg i Lissabonfördraget för att särskilt förbjuda könsbaserat våld i EU. EU-kommissionen har redan lovat att ta fram ett sådant förslag. Beslutet kräver dock enhällighet bland medlemsländerna och ett godkännande av parlamentet. Samtliga svenska EU-parlamentariker stödde förslaget utom KD och SD som lade ner sina röster.