EU-parlamentet: Sjöfarten måste omfattas av utsläppsregler

17 september 2020
Uppdaterad: 17 september 2020

I en omröstning på onsdagen ställde sig en stor majoritet av EU-parlamentarikerna bakom att sjöfarten i framtiden bör omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, något den inte gör i dag. Ledamöterna vill att utsläppen från sjöfarten därmed ska minska med minst 40 procent till 2030.

– Det är verkligen på tiden att sjöfarten också börjar ta ansvar för sina utsläpp. En styrka i förslaget är att det inte bara gäller för sjöfartstrafiken inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, utan också den globala trafiken till tredjeland, säger EU-parlamentariker Pär Holmberg (MP) i ett uttalande.

EU-kommissionen väntas presentera ett förslag på reform av utsläppshandeln under första halvåret 2021.