EU-parlamentet: Skynda på omfördelningen

18 maj 2017

I en viljeyttring på torsdagen uppmanar EU-parlamentet medlemsländerna att infria sina åtaganden om att omfördela sammanlagt 160 000 flyktingar som ankommit Italien eller Grekland. I dagsläget har endast drygt 18 000 asylsökande omfördelats och tidsfristen löper ut i september.