EU-parlamentet vill ha inflytande över Greklandskrislån

3 december 2015
Ekonomiutskottet i EU-parlamentet har fått i uppdrag att ta fram en konkret plan för att stärka dess roll i krisprogrammet i Grekland och andra länder på begäran av den grekiske premiärministern Alexis Tsipras. ■