EU-parlamentet vill minska transfetter

27 oktober 2016
EU-parlamentarikerna uppmanade i en omröstning på onsdagen EU-kommissionen att ta fram regler för att skärpa kontrollerna av industriella transfetter i livsmedel. För stora intag av transfetter kan leda till ökade risker för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och fetma. ■