EU-pengar ska hjälpa innovativa företag

18 mars 2019

EU-kommissionen föreslog  på måndagen att ytterligare motsvarande 20 miljarder kronor öronmärks fram till 2020  för att skynda på skapandet av ett Europeiskt innovationsråd. Innovationrådet, som först lanserades 2017, identifierar och finansierar lovande start-ups och småföretag men befinner sig ännu i en pilotfas.

– Vi skapar ett helt innovationssystem för att sätta Europa i framkant när det gäller strategisk teknik och innovation som kommer att forma vår framtid såsom artificiell intelligens, bioteknik och nollutsläppsenergi, sade Carlos Moedas, EU:s innovationskommissionär, på måndagen.