EU-pengar till extermhöger utreds

12 maj 2016
EU-parlamentet beslutade på torsdagen att utreda huruvida EU-stödet på 3,7 miljoner kronor till det högerextrema paneuropeiska grupperingen Alliance for Peace and Freedom, APF, är förenligt med kraven på demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. I APF ingår bland annat nynazistiska grekiska Gyllene gryning och tyska NDP. ■