EU-politiker vill krympa Europaparlamentet

12 september 2017

När britterna lämnar EU, strax innan nästa EU-val, lämnar också 73 brittiska ledamöter sina platser i Europaparlamentet. I en gemensam rapport från konservativa EPP och socialdemokratiska S&D föreslås i konstitutionsutskottet att parlamentet då ska minska sin platser från dagens 751 till 700. De återstående 22 brittiska platserna ska fördelas mellan EU-länderna för att öka rättvisan i representationen då vissa länder anses vara missgynnade av dagens mandatfördelning. Det franska förslaget att låta de brittiska platserna övergå till en särskild europeisk vallista ifrågasätts som rättsligt möjligt.