EU-revisorer: Begränsad effekt av Ukrainastöd

7 december 2016

Europeiska revisionsrätten har granskat EU-stöd till Ukraina för att driva genom reformer och bekämpa korruption och menar att det haft ”begränsad effekt” och att ”resultaten hittills varit klena”.