EU-revisorer hittade många fel

6 oktober 2016
Europeiska revisionsrätten anser att medlemsländerna brister i hanteringen av reglerna kring statligt stöd inom sammanhållningspolitiken. EU-revisorerna upptäckte fel i vart femte projekt. Dessutom hittade de fem gånger så många fel som de nationella ansvariga myndigheterna gjort i samma materia. ■Läs mer