EU-revisorer: Kommissionen för slapp med budgetregler

13 juli 2018

Europeiska revisionsrätten anser att EU-kommissionen varit för slapp i att tillämpa budgetreglerna i stabilitets- och tillväxtpakten.

–De flexibilitetsbestämmelser som infördes av kommissionen är inte tidsbundna till krisperioden och gick till och med för långt i praktiken. Det har under återhämtnings- och expansionsperioden 2014–2018 lett till att strukturella saldon i flera kraftigt skuldsatta länder antingen avvek från sina medelfristiga mål eller konvergerade mot dem i så långsam takt att väsentliga förbättringar före nästa recession är långt ifrån säkerställda, sade Neven Mates, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten.