EU-revisorer: Kostnaden för förorening alltför ofta på skattebetalarna

6 juli 2021

Det finns en EU-princip som säger att  den som förorenar stå för kostnaderna för sina föroreningar. Så sker dock inte alltid enligt en granskning som Europeiska revisionsrätten gjort.

– För att EU ska leva upp till ambitionerna i sin gröna giv på ett effektivt och rättvist sätt måste förorenarna betala för de miljöskador de orsakar. Men hittills har de europeiska skattebetalarna alltför ofta varit tvungna att stå för de kostnader som förorenarna skulle ha betalat, sade ansvarig EU-revisor Viorel Ștefan i ett uttalande.