EU-revisorer: Skyddet för pollinatörer är för klent

27 juli 2020

Jordbrukspolitiken och lagstiftningen kring växtskyddsmedel måste användas mer för att stoppa minskningen av vilda pollinerare, anser Europeiska revisionsrätten, enligt Lantbrukets Affärstidning.