EU-revisorer: Skyddet för pollinatörer är för klent

27 juli 2020

Jordbrukspolitiken och lagstiftningen kring växtskyddsmedel måste användas mer för att stoppa minskningen av vilda pollinerare, anser Europeiska revisionsrätten, enligt Lantbrukets Affärstidning.


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER