EU-revisorer välkomnar visselblåsarskydd

16 oktober 2018

– Ett övergripande, välutformat och användarvänligt direktiv skulle kunna vara ett ändamålsenligt verktyg och bidra till skyddet av EU:s budget, sund ekonomisk förvaltning och ansvarsskyldighet, sade Pietro Russo som lett Europeiska revisionsrättens granskning av ett förslag som rör personer som uppmärksammar överträdelser av EU-rätten.