EU-sanktioner mot misstänkt vapensmuggling

22 september 2020

EU inför sanktioner mot ett turkiskt rederi som anklagas för att ha brutit mot FN:s vapenembargo mot Libyen, skriver TT/GP. Utpekandet riskerar att ytterligare spä på spänningarna mellan Turkiet och EU.