EU skapar sjukvårdslager

20 mars 2020

Ett centralt EU-lager med bland annat respiratorer, personlig skyddsutrustning och vaccin ska sättas upp inom ramen för EU:s civilskyddsmyndighet, RescEU, uppger TT/GP. Lagret ska till 90 procent finansieras centralt av EU och rent fysiskt placeras i ett eller flera medlemsländer. Tanken är sedan att den som akut behöver mer utrustning än vad man själv har ska kunna hjälpas från lagret.