EU ställer sig bakom rekommendation att bötfälla Italien

28 november 2018

EU:s regeringar stöttar EU-kommissionens rekommendation från 21 november om att inleda en bötesprocedur mot Italien för brott mot stabilitetspakten, enligt Reuters/Direkt/Di. Samtidigt meddelade inrikesminister Matteo Salvini att den italienska regeringen inte kommer att skicka in några nya dokument om budgeten för 2019 till EU-kommissionen.