EU-stöd till Afrika har haft ”mycket små effekter”

19 september 2018

”Generellt drar vi slutsatsen att EU:s stöd till Apsa [den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen] har haft mycket små effekter och behöver få en ny inriktning”, skriver Europeiska revisionsrätten i en rapport efter att ha granskat kontrakt på över 100 miljoner euro som EU-kommissionen ingått.