EU-strid om nya kriterier för miljövänliga och klimatsmarta investeringar

5 februari 2021

EU-kommissionen ska göra nya normer för miljövänliga och klimatsmarta investeringar. Utkastet till normerna i den så kallade taxonomin har väckt mycket kritik, och ska omarbetas. Svenska EU-politiker kritiserar bland annat att varken kärnkraft eller vattenkraft anses hållbart, rapporterar Ekot.