EU-tumme upp till brittiska statsfinanser

5 december 2017

Medlemsländernas finansministrar gav på tisdagen klartecken att avsluta den fördjupade granskning av Storbritanniens budgetunderskott som pågått sedan 2008. Bara två länder, Frankrike och Spanien, specialgranskas fortsatt för att de bryter mot EU-regeln om högst tre procents budgetunderskott.