EU uppmanar till snabbare gränspassage för godstransporter

24 mars 2020
Uppdaterad: 24 mars 2020

EU-kommissionen kom under måndagen med nya praktiska råd om hur gränsbevakningen ska skötas för att säkra godstransporter. Råden innebär bland annat att de föreslagna ‘fria trafiklederna’ ska vara öppna för alla godsvagnar oberoende av vad de fraktar. En gränspassering borde inte ta mer än 15 minuter för att förhindra trafikköer. 

Kontroller borde genomföras utan att föraren lämnar fordonet, och förarna ska inte behöva tillhandahålla någon bevisbörda utöver id-kort och körkort.