EU upprättar gemensam databas för att komma åt terrorism

6 september 2019

För att stärka det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna i kampen mot terrorism har det nu bildats ett antiterrorismregister vid EU:s juridiska samarbetsorgan Eurojust, uppger Ekot. Antiterrorregistret som trädde i kraft den 1 september kommer att göra det möjligt att se samband mellan utredningar och åtal mot terrormisstänkta. 


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER