EU utreder kartell på obligationsmarknaden

1 februari 2019

EU:s konkurrensmyndighet misstänker åtta banker för att ha samarbetat i en kartell när det gäller handel med statsobligationer från eurozonen 2007–2012. De banker som enligt misstankarna ska vara inblandade har ännu inte namngivits, uppger PT/TT.