EU utreder välfärdsstatens och arbetsmarknadens framtid

17 november 2021

På tisdagen träffades för första gången EU-kommissionens nya expertgrupp som fram till slutet av 2022 bland annat ska tittar närmare på megatrender och förändringar som berör arbetsmarknaden på grund av den allt mer åldrande befolkningen, de digitala och gröna omställningarna och den fortsatta globaliseringen. Målet är att de 12 experterna från lika många EU-länder, ej Sverige, ska ge sin vision om hur man fram till 2030 kan stärka de europeiska sociala trygghets- och välfärdssystemen i ljuset av pågående och kommande utmaningar.