EU-utskott avvisar högre dieselutsläpp

15 december 2015
EU-parlamentets miljöutskott röstade på måndagen med stor majoritet mot ett förslag från EU-kommissionen om att låta dieselbilar släppa ut mer avgaser än tidigare nivåer tillät. Nivåerna höjdes efter att det framkommit att Volkswagen manipulerat sina utsläpp. ■