EU-utskott ska granska kamp mot terrorism

7 juli 2017

EU-parlamentet beslutade på torsdagen att tillsätta ett särskilt utskott som under mandatperioden på ett år ska undersöka och utvärdera vidden av terrorhoten i Europa. Det ska dessutom utreda eventuella brister och funktionsfel som kan ha bidragit till att de senaste terrorattackerna kunnat genomföras.