EU-utskott: Slut för tidsomställningen 2021

5 mars 2019

Två utskott i EU-parlamentet röstade på måndagen för att omställningen av sommar- och vintertid bör upphöra 2021. Det skulle bli upp till medlemsländerna att avgöra huruvida man vill ha kvar sommar- eller vinter tid året om. För att förslaget ska bli verklighet måste EU-parlamentet först komma överens med medlemsländerna där intresset för frågan är ljummet.