EU-utskott vill ha gemensam lista på säkra länder

7 juli 2016

EU-parlamentets inrikesutskott röstade på torsdagen för att om tre år ersätta medlemsländernas listor över säkra ursprungsländer med en gemensam lista. Ett säkert ursprungsland innebär att asylansökningar från migranter från ett sådant land ska kunna hanteras snabbare. Vilka länder som ska vara på listan ska bestämmas av medlemsländerna och EU-parlamentet på förslag från EU-kommissionen. ■