EU-utskott: Förbättra arbetsvillkoren för artister och konstnärer

28 september 2021
Uppdaterad: 28 september 2021

EU-parlamentets kulturutskott ställde sig på måndagen bakom en uppmaning till EU-kommissionen att lägga fram ett förslag för bättre arbetsvillkor och minimistandarder för artister och konstnärer. Utskottet vill bland annat ge artister möjlighet till kollektivförhandlingar, förenkla gränsöverskridande verksamhet, bättre skydda upphovsrätten och se till att kommissionen straffar EU-länder som underminerar den konstnärliga friheten. Hela parlamentet väntas rösta i frågan under nästa månad. Det är upp till EU-kommissionen att avgöra vilka lagförslag den lägger fram.